ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Μεγάλο GIVEAWAY ekioskys.gr για όλους τους λάτρεις του Καφέ! Πάρε μέρος και κέρδισε ☕ ☕ 2 Καφέδες Δώρο, χωρίς κλήρωση, άμεσα και εύκολα! Ισχύει για τους πρώτους 1000 που θα πάρουν μέρος.

 

«Διαγωνισμός για την ημέρα του καφέ»

  1. Η εδρεύουσα στο Κορωπί (Αγίας Μαρίνας 26 ) εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε. διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα (εφεξής «διαγωνισμός»), το οποίο θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1/10/2020 έως και 31/10/2020, διαδικτυακά για 1000 κωδικούς με 2 εξαργυρώσεις κουπονιού ανα χρήστη. Το κουπόνι θα πρέπει να εξαργυρωθεί σε 2 ξεχωριστές παραγγελίες. O διαγωνισμός ενδέχεται να λήξει νωρίτερα της 31/10, εφόσον εξαργυρωθούν και οι 1000 κωδικοί κουπονιού.
  2. Για την έγκυρη συμμετοχή στην ενέργεια, είναι υποχρεωτική: 1] η είσοδος στην σχετική facebook πλατφόρμα. 2] like στη σελίδα μας στο facebook 3] tag τουλάχιστον 1 facebook φίλο και 4] αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.
  3. Η ενέργεια αφορά αποκλειστικά τις αγορές μέσω της ηλ.πλατφόρμας του ekioskys.gr και μόνο εγγεγραμένους χρήστες.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ εξαιρούνται οι μέτοχοι της διοργανώτριας εταιρίας, οι επιχειρηματίες και/ή οι εταίροι των νομικών προσώπων που σχετίζονται επαγγελματικά με το ekioskys.gr, οι υπάλληλοι των ανωτέρω, οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
  5. Μετά την υποβολή των στοιχείων στην φόρμα συμμετοχής, ο χρήστης θα λάβει τον κωδικό κουπονιού για να το χρησιμοποιήσει στην παραγγελία του στο ekioskys.gr.
  6. Ο νικητής κερδίζει 2 Καφέδες, με την τοποθέτηση της παραγγελίας του, ελάχιστης αξίας 3€.
  7. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, δυο (2) στο σύνολο και δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήματα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα, ακόμα και αν είναι ίσης αξίας.
  8. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του προωθητικού προγράμματος, η διοργανώτρια εταιρία δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και έναντι παντός τρίτου λόγω ή επ’ ευκαιρία του παρόντος διαγωνισμού.
  9. Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων, συνεπάγεται δε και την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια εταιρία, προκειμένου αυτή να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί σύμφωνα με  τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση του νικητή και για σκοπούς προωθήσεως και ενημερώσεως των συμμετεχόντων για προωθητικά προγράμματα ή νέα προϊόντα του ekioskys.gr. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό στο email: cs@ekioskys.gr

11.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

11.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

11.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι ενδεικτικά:  ηλεκτρονική διεύθυνση ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, στοιχεία ταυτότητας και ταχυδρομική διεύθυνση .

11.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.

11.5. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί με email στο cs@ekioskys.gr

Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.


newsletter icon
Ενημερώσου για τις προσφορές μας
Σου στέλνουμε στο mail όλα μας τα νέα και τις προσφορές μας, ώστε να μη χάνεις τίποτα απ’ ό,τι σε ενδιαφέρει.