ΟΡΟΙΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΔιαγωνισμόςHeineken από το ekioskys.gr»

1.    Η εδρεύουσα στο Κορωπί (ΑγίαςΜαρίνας 26 ) εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε.»,με ΑΦΜ 095697632, (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει Διαγωνισμό – ΠροωθητικήΕνέργεια (εφεξής «διαγωνισμός») με τίτλο «Διαγωνισμός Heineken από το ekioskys.gr», η οποία θαδιεξαχθεί στο διαδικτυακό τόπο [*]κατά το χρονικό διάστημα από 16/11/2020 έωςκαι 20/12/2020. Νικητές του διαγωνισμού αναδεικνύονται 76 συμμετέχοντες.

2.    Η προωθητική ενέργεια διέπεταιαπό τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι»), οιοποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια τηςπροωθητικής ενέργειας στον ιστότοπο της Διοργανώτριας «www.ekioskys.gr» (εφεξής η«Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας).

3.    Σκοπός των παρόντων όρων είναι οκαθορισμός των όρων συμμετοχής καθώς και ο τρόπος συμμετοχής στην προωθητικήενέργεια.

4.    Η συμμετοχή στην προωθητικήενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντωνανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

5.    Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωσηέχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δώσειτην επιβεβαίωση ότι πληρούν τον παραπάνω όρο στην πλατφόρμα και διαμένουν στηνΕλλάδα, ενώ εξαιρούνται οι μέτοχοι της διοργανώτριας εταιρείας, οι επιχειρηματίεςκαι/ή οι εταίροι των νομικών προσώπων που σχετίζονται επαγγελματικά με το ekioskys.gr,η κάτωθι συμβολαιογράφος, οι υπάλληλοι των ανωτέρω, οι συγγενείς τους μέχρι καιδευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

 

6.    Ως διάρκεια διεξαγωγής τουΔιαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 16/11/2020 έως 20/12/2020.

 

7.    Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τηλήξη του Διαγωνισμού, δεν δύναται να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συμμετοχές σεαυτή και οποιαδήποτε συμμετοχή θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα και δεν θαεπάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν.

 

8.    Για την έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση, ο χρήστης θα πρέπει ναακολουθήσει τα κατωτέρω βήματα: α) Να εισέλθει στην ιστοσελίδα της διοργανώτριαςwww.ekioskys.gr, β) να εγγραφεί στην Ιστοσελίδακαι γ) να πραγματοποιήσει διαδικτυακές αγορές προϊόντων Heineken. Τα στοιχεία έκαστουδιαγωνιζόμενου πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένα, ώστε να πιστοποιούνται απότην αστυνομική του ταυτότητα. Διαφορετικά η συμμετοχή του απορρίπτεται. Οισυμμετέχοντες μέσω των αγορών τους στα παραπάνω είδη παίρνουν μία ακόμησυμμετοχή στην κλήρωση για κάθε μία παραγγελία τους στο διάστημα 16/11/2020 – 20/12/2020.

9.    Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόποςσυμμετοχής στην προωθητική ενέργεια συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής τωνπαρόντων Όρων, όπως έχουν τυχόν τροποποιηθεί από τη Διοργανώτρια.

 

10.  Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Umobit ΑΕ, digitalσυνεργάτιδας του ekioskys.gr εταιρίαςστην Καλλιθέα (Λυκούργου 235 Γ ) την 21η Δεκεμβρίου 2020,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, παρουσία της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς ΣυμώνηςΔημητρακοπούλου και θα αναδειχθούν οι 76 νικητές:
-1 νικητής κερδίζει 1 Playstation 5 (η παραγγελία της κονσόλας θα γίνει την ημέρατης ανάδειξης του νικητή και η παράδοση του δώρου εξαρτάται από τηνδιαθεσιμότητα του προμηθευτή την ημέρα της κλήρωσης).
-οι 25 επόμενοι Μπάλες ποδοσφαίρου Heineken Champions League
-και οι 50 τελευταίοι Ποτήρια Heineken Champions League.

 

11.  Στην ίδια κλήρωση θα κληρωθούν και 10 αναπληρωτές νικητές: 1 γιατο Playstation 5, 4 για τις μπάλες ποδοσφαίρου και 5 για τα ποτήρια.

 

Η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικόελάττωμα των επάθλων ή τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση,.

12.  Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, έως 76 στο σύνολο καιδεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήματα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα, ακόμα καιαν είναι ίσης αξίας.

 

13.  Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν μετά την κλήρωση στονιστότοπο του www.ekioskys.gr καιστην επίσημη ιστοσελίδα του ekioskys.gr στο facebook, απ’ όπουμπορούν οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση του αποτελέσματος της κλήρωσης, οι δενικητές θα ειδοποιηθούν και με email ή τηλέφωνο εντός δύο ημερών από τηνκλήρωση, οπότε και θα ενημερωθεί για την διαδικασία παραλαβής των επάθλων.

 

14.  Έκαστος νικητής υποχρεούται να προσέλθει στον Άλιμο (ΛεωφόροςΠοσειδώνος 13) στα γραφεία της εταιρείας ekioskys με την επωνυμία «ΑΛΦΑΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε.» προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο εντόςμηνός από την κλήρωση. Σε περίπτωση που ο νικητής κατοικοεδρεύει σε περιοχήεκτός Αττικής, η εταιρεία θα αποστείλει το αντίστοιχο δώρο στο κατάστημαεξυπηρέτησης της παραγγελίας του πελάτη και κατόπιν ο νικητής θα ειδοποιηθείώστε να προσέλθει μέσα στο ορισμένο διάστημα στην ανάλογη διεύθυνση. *Λόγω τωννέων συνθηκών COVID-19 θα υπάρξει ενημέρωση προς τους νικητές για την παραλαβήτων δώρων τους.

 

15.  Σε περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει εμπρόθεσμα το έπαθλο γιαοποιονδήποτε λόγο - ακόμα και εξαιτίας ανωτέρας βίας - ή σε περίπτωση πουαρνηθεί την παραλαβή ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη, θα απωλέσει κάθεδικαίωμά του στη διεκδίκηση του επάθλου, το οποίο χάνεται οριστικά για τονσυγκεκριμένο νικητή και προσφέρεται στον αναπληρωματικό νικητή που θα έχεικληρωθεί και ο οποίος θα ειδοποιηθεί με email, εντός δύο ημερών από την λήξητης προθεσμίας παραλαβής του επάθλου από τον νικητή, για να προσέλθει σταγραφεία της εταιρείας στον Άλιμο (Λεωφ. Ποσειδώνος 13) ή στο αντίστοιχοσημείο εξυπηρέτησης, προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο εντός προθεσμίαςενός μηνός από την ημέρα που ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικούμηνύματος. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που γιαοποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νικητές και τουςαναπληρωματικούς νικητές για την παραλαβή του επάθλου αποβεί άκαρπη. Ο νικητήςυποχρεούται προ της παραλαβής του επάθλου , να δηλώσει εγγράφως προς τηνδιοργανώτρια εταιρία ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στονδιαγωνισμό.

 

16.  Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσηςφωτογραφιών ή υλικού video σχετικά με την παραλαβή του επάθλου από τον νικητή,για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς δικαίωμα αμοιβής και/ή αποζημίωσης του νικητή.Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς τους όρους τουπαρόντος διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του ή να τονματαιώσει μία ή περισσότερες φορές, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε,κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στο κοινό. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτικήγια τους συμμετέχοντες. Η διοργανώτρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνηλόγω των άνω τροποποιήσεων.

 

17.  Μετά την εκπνοή της διάρκειας του προωθητικού προγράμματος και τηςπαραλαβής ή μη του δώρου από τον νικητή ή τον αναπληρωματικό νικητή σύμφωνα μετα προαναφερόμενα, η διοργανώτρια εταιρία δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνειοποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και έναντι παντός τρίτου λόγω ήεπ’ ευκαιρία του παρόντος διαγωνισμού.

 

18.  Προσωπικά Δεδομένα: Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει καισυνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες του συνόλου τωνπαρόντων αναλυτικών όρων, συνεπάγεται δε και την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτηςσυναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια εταιρεία, προκειμένου αυτήνα καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί σύμφωνα με τιςαποφάσεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση του νικητή και για σκοπούςπροωθήσεως και ενημερώσεως των συμμετεχόντων για προωθητικά προγράμματα ή νέαπροϊόντα του ekioskys.gr.Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης, εναντίωσης, τροποποίησης καιδιαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις τηςσχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό στο email: cs@ekioskys.gr

19.  Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαίατη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποίαπεριγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωναμε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούςδιεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξηνικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού γιαπροωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων απότην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων τηςΔιοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμωνσυμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύοννομοθετικό πλαίσιο.
 Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θατηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούςεπεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτωςαναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδιαείτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος,κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικήςενέργειας.
 Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα τωνσυμμετεχόντων που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ηλεκτρονικήδιεύθυνση ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα,στοιχεία ταυτότητας και ταχυδρομική διεύθυνση . Για τους νικητές, επιπλέον:
[KV1] 

Σε περίπτωση πουδεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με ταπαραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό. Τα προσωπικάδεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνωαναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία, κατ’ εντολή και γιαλογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίεςγια την ανάδειξη των νικητών της Ενέργειας και για την παράδοση των Δώρων.
 Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικόσημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τησυμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί με email στο 
cs@ekioskys.gr.Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουναπό τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την ΠροστασίαΔεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας σταίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμαυποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στηνακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

20.  Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικήςμετάθεσης κ.λπ. της προωθητικής ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούνοποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνταινα ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση της ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση.Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ήυποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική γιακάθε Συμμετέχοντα.

21.  Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδάτου ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

22.  Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος,άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων.Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύειαυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπώνόρων.

23.  Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα τηςάπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

24.  Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφοράσχετικά με την προωθητική ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στηναποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας (αποκλειομένης οποιασδήποτεάλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).