Δωρεάν παράδοση σε έως 60' - Ελάχιστη παραγγελία 3€

ΚΑΛΑΘΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΣ DELIVERY
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!

Αξία πλαστικής τσάντας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -30%

0

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IQOS Swap

1. Υπηρεσία IQOS Swap

1.1 Προϋπόθεση για να κάνετε χρήση της υπηρεσίας αντικατάστασης συσκευής, είναι να ισχύει ο Τ.Κ. που έχετε δηλώσει κατά την δημιουργία του λογαριασμού σας στο ekioskys.gr ώστε να παραλάβετε τη νέα σας IQOS συσκευή, καθώς επίσης και να είναι ενεργή η εγγύηση σας με βάση την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του προϊόντος είτε από την ημερομηνία εγγραφής του προϊόντος στον Λογαριασμό σας.

1.2 Οι εγγυήσεις για τα Προϊόντα (στις περιπτώσεις που αυτές παρέχονται) παρέχονται από την προμηθεύτρια εταιρεία/εισαγωγέα των Προϊόντων, Παπαστράτος ΑΒΕΣ. Υπογραμμίζεται ότι πέρα από τις παρεχόμενες εγγυήσεις από την Παπαστράτος ως εκάστοτε ισχύουν κατά την αγορά του Προϊόντος, η «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε.» δεν παρέχει δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής. Για τον χρόνο ισχύος της εγγύησης υπό τους όρους που προβλέπονται από την Παπαστράτος, ο Πελάτης θα πρέπει να έχει εγγράψει την συσκευή του (τον σειριακό αριθμό του) στον Λογαριασμό του στο iqos.gr ή να προσκομίζει και την απόδειξη αγοράς του προϊόντος, άλλως δεν είναι εφικτή η παροχή της εγγύησης. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον είτε από την ημερομηνία της απόδειξης αγοράς του Προϊόντος είτε από την ημερομηνία εγγραφής του προϊόντος στον Λογαριασμό του (στην τελευταία περίπτωση πάντως η οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία συντήρησης συνδέεται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο που διαθέτει τον συγκεκριμένο λογαριασμό) .

 

2. Λοιπές διατάξεις

2.1. Σε περίπτωση που όρος κριθεί καταχρηστικός, τούτο δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων που εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος της Παπαστράτος ή η επίδειξη τυχόν ανοχής δεν συνεπάγονται την παραίτησή της από το οποιοδήποτε δικαίωμά της το οποίο δύναται να ασκήσει οποτεδήποτε και σε μεταγενέστερο χρόνο.

2.2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/ .