Νικητές Διαγωνισμού 

1    ΝΙΚΗΤΗΣΔΕΙΠΝΟΥ ΑΞΙΑΣ 150 ΕΥΡΩ.

1)                  ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΣΤΟΣ

36  ΝΙΚΗΤΕΣ ΦΙΑΛΩΝ  JWRL 700ml   

1)                ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΚΕΦΑΛΑ

2)                ΑΓΓΕΛΑΛΕΚΑΤΣΑ

3)                ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ   

4)                ΝΙΚΟΛΑΟΣΛΕΙΒΑΔΑΡΗΣ

5)                ΙΩΑΝΝΗΣΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ

6)                ΜΙΧΑΛΗΣΜΑΝΙΑΡΑΣ

7)                ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

8)                ΜΑΙΡΗΝΤΟΤΣΗ

9)                ΧΡΗΣΤΟΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

10)            ΕΜΙΛΥΠΑΠΑΛΙΟΣΑ

11)            ΓΙΑΝΝΗΣΒΗΤΑΣ

12)            ΜΙΚΑΚΟΛΙΑΛΕΞΗ

13)            ΚΥΡΙΑΚΟΣΧΑΝΙΩΤΗΣ

14)            ΒΑΓΓΕΛΗΣΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ

15)            ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

16)            ΜΑΡΙΑΚΑΛΙΚΑ

17)            ΕΙΡΗΝΗΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

18)            ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΡΑΜΠΑΛΗ

19)            ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ

20)            ΒΑΣΙΛΗΣΓΚΟΓΚΟΣ

21)            ΧΑΡΑΧΟΥΛΙΑ

22)            ΕΛΕΝΑΚΑΡΚΟΜΗΤΑΚΗ

23)            ΚΩΣΤΑΣΞΑΞΙΡΗΣ

24)            ΤΖΕΝΥΧΑΜΠΟΥΔΑΠΑΣ (JENNY CHABUDAPAS)

25)           ΜΑΡΙΓΙΑΣΤΟΥΑΝΟΒΑ ( MARIYA STOYANOVA)

26)            ΧΡΙΣΤΙΝΑΜΠΙΣΤΗ

27)            ΕΛΕΝΑΚΑΡΚΟΜΗΤΑΚΗ

28)            ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΤΡΟΠΩΝΙΑΤΗΣ

29)            ΜΑΡΙΑΚΑΛΙΚΑ

30)            ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΡΑΜΠΑΛΗ

31)            ΣΟΦΙΑΤΣΙΓΚΑ

32)            ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΡΑΜΠΑΛΗ

33)            ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΣΣΕΝΑΣ

34)            ΕΛΕΝΑΚΑΡΚΟΜΗΤΑΚΗ

35)            ΚΥΡΙΑΚΟΣΧΑΝΙΩΤΗΣ

36)            ΦΑΙΗΜΠΑΛΙΟΥ

   30 NIKHTEΣΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΝΕΤFLIX 50 ΕΥΡΩ

1)                ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

2)                ΓΡΗΓΟΡΗΣΤΖΙΟΒΑΡΑΣ 

3)                ΧΡΙΣΤΙΝΑΜΠΙΣΤΗ 

4)                ΕΙΡΗΝΗΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  

5)                 ΕΛΕΝΑΚΑΡΚΟΜΗΤΑΚΗ

6)                ΜΑΡΙΓΙΑΣΤΟΥΑΝΟΒΑ (MARIYA STOYANOVA)  

7)                ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ

8)                ΓΡΗΓΟΡΗΣΚΟΚΚΑΛΑΡΑΣ

9)                 ΓΙΑΝΝΗΣΧΑΡΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10)           ΝΙΚΟΣΧΡΗΣΤΑΚΕΑΣ

11)           ΕΥΑ ΠΑΧΟΥΛΗΛΕΣΚΟΥ

12)           ΙΩΑΝΝΑΣΑΛΑΜΟΥΡΑ

13)           ΕΙΡΗΝΗΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

14)           ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΜΠΑΖΙΩΤΗΣ

15)           ΚΩΣΤΑΣΑΝΕΣΤΟΣ

16)           ΧΡΙΣΤΙΝΑΦΡΟΥΞΙΔΟΥ

17)           ΘΕΟΔΟΣΙΟΣΚΑΛΙΚΑΣ

18)           ΚΥΡΙΑΚΟΣΧΑΝΙΩΤΗΣ

19)           ΣΤΑΜΑΤΗΣΡΗΓΑΣ

20)           ΑΝΔΡΕΑΣΤΣΙΜΠΟΥΛΗΣ

21)           ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΡΑΜΠΑΛΗ

22)           ΗΛΙΑΣΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ

23)           ΧΑΡΑ ΧΟΥΛΙΑ

24)           ΗΛΙΑΣΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ

25)           ΣΤΕΛΙΟΣΒΕΡΓΟΣ

26)           ΓΙΩΡΓΟΣΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ

27)           ΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

28)           ΗΛΙΑΣΠΕΡΟΓΑΜΒΡΟΣ

29)           ΦΑΝΗΣΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ

30)           ΓΙΩΡΓΟΣΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ

1)           ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΝΙΚΗΤΗΣ ΔΕΙΠΝΟΥ ΑΞΙΑΣ 150 ΕΥΡΩ.

1)  ΗΛΙΑΣΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ

 5ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΝΙΚΗΤΕΣ    ΦΙΑΛΩΝ  JWRL 700ml  

1)                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ

2)                 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΣΤΟΣ

3)                 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

4)                 ΧΑΡΑ ΧΟΥΛΙΑ 

5)                 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ

5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ NIKHTEΣΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΝΕΤFLIX 50 ΕΥΡΩ

1)                ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΡΑΜΠΑΛΗ

2)                ΕΛΕΝΑΚΑΡΚΟΜΗΤΑΚΗ 

3)                ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΟΣΣΕΝΑΣ 

4)                ΓΙΩΡΓΟΣΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ  

5)                ΚΥΡΙΑΚΟΣΧΑΝΙΩΤΗΣ

 

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


«Διαγωνισμός Johnnie Walker από το ekioskys.gr»

 1. Η εδρεύουσα στο Κορωπί (Αγίας Μαρίνας 26 ) εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε. διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα (εφεξής «διαγωνισμός»), το οποίο θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 12/10/20 έως και 6/11/20, διαδικτυακά. Νικητές του διαγωνισμού αναδεικνύονται 67 συμμετέχοντες.
 2. Για την έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση είναι υποχρεωτική: 1] η είσοδος στην σχετική πλατφόρμα από 12/10/2020 έως και 6/11/20 2] οι διαδικτυακές αγορές Johnnie Walker Red Label 700ml -3€ και Johnnie Walker Black Label 700ml -3€ από την πλατφόρμα 3] η εγγραφή του χρήστη στην πλατφόρμα ekioskys.gr. Τα στοιχεία έκαστου διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένα, ώστε να πιστοποιούνται από την αστυνομική του ταυτότητα. Διαφορετικά η συμμετοχή του απορρίπτεται. Οι συμμετέχοντες μέσω των αγορών τους στα παραπάνω είδη παίρνουν μία ακόμη συμμετοχή στην κλήρωση για κάθε μία παραγγελία τους στο διάστημα 12/10/20 – 6/11/20.
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν δώσει την επιβεβαίωση ότι πληρούν τον παραπάνω όρο στην πλατφόρμα και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ εξαιρούνται οι μέτοχοι της διοργανώτριας εταιρίας, οι επιχειρηματίες και/ή οι εταίροι των νομικών προσώπων που σχετίζονται επαγγελματικά με το gr, η κάτωθι συμβολαιογράφος, οι υπάλληλοι των ανωτέρω, οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
 4. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα γραφεία της Umobit ΑΕ, digital συνεργάτιδας του grεταιρίας στην Καλλιθέα (Λυκούργου 235 Γ ) την 9η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, παρουσία της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Συμώνης Δημητρακοπούλου και θα αναδειχθούν οι 67 νικητές . 1 νικητής κερδίζει 1 τραπέζι 2 ατόμων σε επιλεγμένο εστιατόριο αξίας 150€, οι 36 επόμενοι Φιάλες JWRL 700ml και 30 prepaid gift cards ΝETFLIX 50€.
 5. Στην ίδια κλήρωση θα κληρωθούν και 11 αναπληρωτές νικητές: 2 για το 1 τραπέζι 2 ατόμων σε επιλεγμένο εστιατόριο αξίας 150€, 5 για τις Φιάλες JWRL 700ml και 5 για τα prepaid gift cards ΝETFLIX 50€.
 6. Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των επάθλων, παρόν ή μέλλον.
 7. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, έως 67 στο σύνολο και δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήματα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα, ακόμα και αν είναι ίσης αξίας.
 8. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν μετά την κλήρωση στον ιστότοπο του ekioskys.grκαι στην επίσημη ιστοσελίδα του ekioskys.gr στο facebook, απ’ όπου μπορούν οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση του αποτελέσματος της κλήρωσης, οι δε νικητές θα ειδοποιηθούν και με email ή τηλέφωνο εντός δύο ημερών από την κλήρωση, οπότε και θα ενημερωθεί για την διαδικασία παραλαβής των επάθλων.
 9. Έκαστος νικητής υποχρεούται να προσέλθει στον Άλιμο (Λεωφόρος Ποσειδώνιο) στα γραφεία της εταιρίας ekioskys με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε.» προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο εντός μηνός από την κλήρωση. Σε περίπτωση που ο νικητής κατοικοεδρεύει σε περιοχή εκτός Αττικής, η εταιρεία θα αποστείλει το αντίστοιχο δώρο στο κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας του πελάτη και κατόπιν ο νικητής θα ειδοποιηθεί ώστε να προσέλθει μέσα στο ορισμένο διάστημα στην ανάλογη διεύθυνση.
 10. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν παραλάβει εμπρόθεσμα το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο - ακόμα και εξαιτίας ανωτέρας βίας - ή σε περίπτωση που αρνηθεί την παραλαβή ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη, θα απωλέσει κάθε δικαίωμά του στη διεκδίκηση του επάθλου, το οποίο χάνεται οριστικά για τον συγκεκριμένο νικητή και προσφέρεται στον αναπληρωματικό νικητή που θα έχει κληρωθεί και ο οποίος θα ειδοποιηθεί με email, εντός δύο ημερών από την λήξη της προθεσμίας παραλαβής του επάθλου από τον νικητή, για να προσέλθει στα γραφεία της εταιρίας στον Άλιμο(Λεωφ. Ποσειδώνος 13) ή στο αντίστοιχο σημείο εξυπηρέτησης, προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημέρα που ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νικητές και τους αναπληρωματικούς νικητές για την παραλαβή του επάθλου αποβεί άκαρπη. Ο νικητής υποχρεούται προ της παραλαβής του επάθλου , να δηλώσει εγγράφως προς την διοργανώτρια εταιρία ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό.
 11. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης φωτογραφιών ή υλικού video σχετικά με την παραλαβή του επάθλου από τον νικητή, για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς δικαίωμα αμοιβής και/ή αποζημίωσης του νικητή. Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του ή να τον ματαιώσει μία ή περισσότερες φορές, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στο κοινό. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη λόγω των άνω τροποποιήσεων.
 12. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του προωθητικού προγράμματος και της παραλαβής ή μη του δώρου από τον νικητή ή τον αναπληρωματικό νικητή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η διοργανώτρια εταιρία δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και έναντι παντός τρίτου λόγω ή επ’ ευκαιρία του παρόντος διαγωνισμού.
 13. Προσωπικά Δεδομένα: Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων, συνεπάγεται δε και την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια εταιρία, προκειμένου αυτή να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση του νικητή και για σκοπούς προωθήσεως και ενημερώσεως των συμμετεχόντων για προωθητικά προγράμματα ή νέα προϊόντα του gr. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό στο email: cs@ekioskys.gr

14.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
14.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.
14.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι ενδεικτικά: ηλεκτρονική διεύθυνση ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, στοιχεία ταυτότητας και ταχυδρομική διεύθυνση .
14.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.
14.5. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί με email στο cs@ekioskys.gr