Έκδοση: ΜΑΙΟΣ 2020

 1. Γενική Περιγραφή σκοπού

Εφόσον επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για το IQOS και να μάθετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για την δυνατότητα αγοράς αυτού κατόπιν δοκιμής ή με άλλους τρόπους που προσφέρει η Παπαστράτος και οι συνεργάτες της, μπορείτε να στείλετε δωρεάν sms στο 54034 ή να αποστείλετε αίτημα ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία και πατώντας στο σχετικό λινκ (όπου παρέχεται η δυνατότητα αυτή), για να αιτηθείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας στο κινητό σας και να σας ενημερώσουμε ειδικότερα για τα ανωτέρω.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΡΕΤΩΝ και διακριτικό τίτλο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ., που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 227601000, ΑΦΜ 094011481, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 210 4193000, αρ. τηλεμοιοτυπίας 210 4112303 (εφεξής «Παπαστράτος» ή «Εμείς»)

 1. Διαδικασία λήψης και επιβεβαίωσης της συγκατάθεσής σας για την επικοινωνία

Η νομική βάση για την επικοινωνία είναι η συγκατάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να λάβετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τα ανωτέρω. Την συγκατάθεσή σας αυτή μας την παρέχετε είτε με την αποστολή του δωρεάν sms στο 54034, έχοντας συμπεριλάβει τα στοιχεία που ζητούνται , είτε με την συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και την υποβολή του αιτήματός σας πατώντας στο σχετικό λινκ (όπου παρέχεται η δυνατότητα αυτή). Στην συνέχεια θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο απαντητικό sms που θα σας ζητήσει να επιβεβαιώσετε την συγκατάθεσή σας.

Για να γίνει η επιβεβαίωση της συγκατάθεσή σας θα πρέπει να διαθέτετε σύνδεση με το ίντερνετ καθότι θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το σχετικό λινκ που θα σας αποσταλεί. Δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας αν δεν επιβεβαιώσετε/ενεργοποιήσετε την συγκατάθεσή σας  κατά τα ανωτέρω.  Σε περίπτωση που δεν είναι ορθός ο αριθμός ή δεν είστε εσείς το πρόσωπο που ζήτησε την επικοινωνία, παρακαλούμε να μην λάβετε υπόψη το μήνυμα ή/και να το διαγράψετε. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία σας αυτά θα διαγραφούν εντός 30 ημερών, εφόσον δεν υπάρξει επιβεβαίωση/ενεργοποίηση.

Απαγορεύεται να προωθήσετε το sms που θα λάβετε για την επιβεβαίωση της συγκατάθεσης σε τρίτους ή να το επιδείξετε ή να το επικοινωνήσετε με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ή δημόσια. Επίσης, απαγορεύεται να προβείτε στις ανωτέρω πράξεις σε ανηλίκους ή να επιτρέψετε την πρόσβαση στο μήνυμα αυτό σε ανηλίκους.

Ακόμη και αν δώσετε την συγκατάθεσή σας μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παρακάτω.

 1. Ποιος μπορεί να ζητήσει να λάβει την ανωτέρω επικοινωνία

Η συγκεκριμένη ενημέρωση απευθύνεται μόνον σε ενήλικους καπνιστές που δεν έχουν αγοράσει IQOS και δεν έχουν εγγραφεί σε βάση πελατών της Παπαστράτος στο παρελθόν, καθότι οι συγκεκριμένες δυνατότητες πώλησης αφορούν αγορά πρώτης συσκευής IQOS. Η αποστολή του sms μπορεί να γίνει μόνον από ελληνικό κινητό που ξεκινάει από 69 και έχει 10 αριθμούς σύνολο. 

Η αποστολή του sms σας ή η υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης μέσω λινκ (όπου υπάρχει δυνατότητα), προς εμάς αποτελεί ταυτόχρονα και την υπεύθυνη δήλωσή σας ότι είστε ενήλικος καπνιστής και ότι πληροίτε τα ανωτέρω κριτήρια.  Σε κάθε περίπτωση κατά την πρώτη επικοινωνία συνεργάτη μας μαζί σας, θα δηλώσετε και πάλι υπεύθυνα τα στοιχεία σας και την ημερομηνία γέννησής σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε στην συνέχεια να κλείσετε ραντεβού για δοκιμή ή αγορά συσκευής τότε θα επιβεβαιώσετε και πάλι την ενηλικότητά σας στον εκπρόσωπό μας και θα σας σταλεί και σχετικό sms με τα στοιχεία που συμφωνήθηκαν για το ραντεβού σας και την εν λόγω υπεύθυνη δήλωσή σας. Τα ανωτέρω θα ελεγχθούν και δια ζώσης πριν το ραντεβού. Η Παπαστράτος και οι συνεργάτες της, πάντως, διατηρούμε οποτεδήποτε το δικαίωμα να ζητήσουμε να μας δώσετε ή/και να μας επιδείξετε και περαιτέρω στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είστε ενήλικος. Σε περίπτωση που, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, διαπιστώσουμε οποτεδήποτε εμείς ή οι συνεργάτες μας ή υπάρχουν ενδείξεις οποτεδήποτε ότι δεν πληροίτε τα ως άνω κριτήρια, μπορούμε να μη στείλουμε το απαντητικό sms, να μη λάβετε ή να διακόψουμε την όποια επικοινωνία ή/και να αρνηθούμε την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας μας σε εσάς και θα διαγράψουμε αμέσως τα στοιχεία σας για τον σκοπό του παρόντος.

 1. Ποια δεδομένα μου τυγχάνουν επεξεργασίας;

Προκειμένου να προβούμε στην ως άνω διαδικασία επιβεβαίωσης συγκατάθεσης και κατόπιν να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον ως άνω σκοπό και για την επιβεβαίωσης της ενηλικότητάς σας, μας δίνετε το ονοματεπώνυμό σας,  και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου καθώς και τον ΤΚ σας για επιβεβαίωση διαμονής στην ελληνική επικράτεια.

Επίσης κατά την πρώτη επικοινωνία μαζί σας σας ζητούμε να μας δηλώσετε και το έτος γέννησής σας  στο πλαίσιο ελέγχου της ενηλικότητάς σας. Οφείλετε να δώσετε αληθή, σωστά και επικαιροποιημένα στοιχεία και φέρετε εσείς την ευθύνη της ορθότητας και της πληρότητας των στοιχείων αυτών. Τόσο εμείς όσο και οι συνεργάτες μας βασιζόμαστε στις δικές σας δηλώσεις για την ορθότητα, την ακρίβεια και την νομιμότητα των εν λόγω στοιχείων που μας παρέχετε (με βάση και τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις σας).

Τα δεδομένα σας τα τηρούμε για όσο χρόνο είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας ή/και εφόσον στην συνέχεια ζητήσετε να κλείσετε ραντεβού για την δοκιμή ή/και την ολοκλήρωση της πώλησης (οπότε και διαβιβάζονται σε συνεργάτη μας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 κατωτέρω). Κατόπιν τα δεδομένα σας τηρούνται μόνον εφόσον εγγραφείτε σε κάποια βάση ή πρόγραμμα της Παπαστράτος, βάσει της γενικής Πολιτικής Προστασίας της εταιρείας μας ή/και των ειδικότερων όρων που τυχόν αποδέχεστε στο πλαίσιο των ανωτέρω, άλλως διαγράφονται.

 1. Πότε θα λάβω την επικοινωνία

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσα σε 48 ώρες από την επιβεβαίωσή της συγκατάθεσής σας δυνάμει του άρθρου 3 ανωτέρω.

 1. Πώς μπορώ να άρω την συγκατάθεσή μου και ποια τα δικαιώματά μου.

Μετά την επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας δυνάμει του άρθρου 3 ανωτέρω, μπορείτε να άρετε αυτήν οποτεδήποτε, με τους εξής τρόπους: α) πριν την επικοινωνία, καλώντας στο κέντρο εξυπηρέτησης της Παπαστράτος, β) κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τον εκπρόσωπό μας,  με δήλωσή σας προς αυτόν για διακοπή της επικοινωνίας αυτής. Έχετε ασφαλώς την δυνατότητα να μην απαντήσετε στην κλήση μας. Εφόσον ζητήσετε να κλείσετε ραντεβού για δοκιμή ή αγορά, μπορείτε επίσης να το ακυρώσετε πατώντας στο αντίστοιχο λινκ που θα λάβετε στο sms του ραντεβού σας. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε όποτε το επιθυμείτε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων και να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα [δικαίωμα για πρόσβαση ή/και διόρθωση ή/και διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και  για περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά εσάς, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων], επικοινωνώντας με την ομάδα μας στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης IQOS, στα παρακάτω τηλέφωνα: 800 111 4767 (από σταθερό) ή 210 4193 888 (από κινητό με αστική χρέωση) ή με εμαιλ στο contact@iqos.gr . Επιπλέον έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή, εν προκειμένω στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr)

 1. Αποδέκτες δεδομένων

Προς εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, συνεργαζόμαστε με τρίτες εταιρείες, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους και ενεργούν για λογαριασμό μας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, όπως εταιρείες call center, marketing agencies, εταιρεία τηλεπικοινωνίας και συνεργαζόμενοι λιανέμποροι και, σε περίπτωση που μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά των προϊόντων, τα διαβιβάζουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι συνεργαζόμενες εταιρείες ή επιτηδευματίες που πωλούν προϊόντα IQOS για να ολοκληρωθεί η αγορά (ως νέοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας για την διενέργεια της διαδικασίας της πώλησης). Λαμβάνουμε μέτρα ώστε τα δεδομένα σας να τυγχάνουν επεξεργασίας εντός της Ελλάδος και πάντως εντός ΕΟΧ, και σε κάθε άλλη περίπτωση διασφαλίζουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει τα κατάλληλα εχέγγυα διαβίβασης σε τυχόν τρίτες χώρες ως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Τρόπος ενημέρωσής σας

Ενημερώνεστε για το παρόν εντός σημείου ηλεκτρονικής πώλησης των προϊόντων μας, στο οποίο έχετε εισέλθει κατόπιν δήλωσης της ενηλικότητάς σας πριν την είσοδό σας στο eshop για αγορά καπνικών . Με την αποστολή του sms σας ή την υποβολή του αιτήματός σας ηλεκτρονικά στο λινκ, μας δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της παρούσας ειδικής ενημέρωσης για να μας δώσετε την συγκατάθεσή σας καθώς και της γενικής Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας μας (τα οποία τα επιβεβαιώνετε και πάλι με την διαδικασία επιβεβαίωσης/ενεργοποίησης της συγκατάθεσής σας του άρθρου 3 ανωτέρω). Η Παπαστράτος και οι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν οποτεδήποτε κατά την κρίση τους τους προσφερόμενους τρόπους δοκιμής και πώλησης και τα σχετικά προγράμματα διάθεσης των προϊόντων της Παπαστράτος. Το παρόν είναι συμπληρωματικό και ειδικότερο της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας μας που διέπει το σύνολο της επεξεργασίας των δεδομένων στην οποία προβαίνουμε, εφόσον συντρέχει περίπτωση και κατά το μέτρο που δεν καλύπτεται με το παρόν, καθώς και των εκάστοτε όρων δοκιμής ή/και αγοράς που αποδέχεσθε κατά τον χρόνο κατάρτισης της δοκιμής ή αγοράς.

 1. Ευθύνη Παπαστράτος

Η Παπαστράτος, λαμβάνει εύλογα μέτρα και βασίζεται καλόπιστα και εύλογα στις υπεύθυνες δηλώσεις σας κατά την εισαγωγή των δεδομένων σας για αποστολή τους σε εμάς με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν καθώς και εν συνεχεία στην επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας. Δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση των ανωτέρω εφόσον οφείλεται σε υπαίτια πράξη ή παράλειψή σας και διατηρούμε το δικαίωμα να στραφούμε εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε τρίτου προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία στην εταιρεία μας εξαιτίας ή εξ αφορμής παραβίασης των ανωτέρω. Σε περίπτωση που παρά τις διαδικασίες και την πρόνοια που λαμβάνουμε για την σύννομή και ορθή συλλογή των στοιχείων σας λάβατε την πρόσκληση για επιβεβαίωση της συγκατάθεσής σας εκ παραδρομής ή από λάθος σας παρακαλούμε να την αγνοήσετε και να την διαγράψετε αμέσως. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη μας, όπου επιτρέπεται εκ του νόμου περιορισμός της ευθύνης, περιορίζεται στην κάλυψη τυχόν αποδεδειγμένης θετικής ζημίας σας που τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τυχόν υπαίτια πράξη ή παράλειψη μας στο πλαίσιο του παρόντος.

 1. Τελικοί όροι

Σε περίπτωση που όρος κριθεί καταχρηστικός, τούτο δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων όρων που εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος της Παπαστράτος ή η επίδειξη τυχόν ανοχής δεν συνεπάγονται την παραίτησή της από το δικαίωμα αυτό το οποίο δύναται να ασκήσει οποτεδήποτε και σε μεταγενέστερο χρόνο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για την καλόπιστη διευθέτησή της, και αν δεν υπάρχει εξεύρεση λύσης  μπορείτε να υποβάλλεται και αίτημα  για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ)  διαθέσιμη στο  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose ή να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Αρχές ανά περίπτωση (βλ. και άρθρο 7 ανωτέρω για τα προσωπικά δεδομένα). Σε κάθε περίπτωση, η σχέση μας υπόκειται στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας και διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

newsletter icon
Ενημερώσου για τις προσφορές μας
Σου στέλνουμε στο mail όλα μας τα νέα και τις προσφορές μας, ώστε να μη χάνεις τίποτα απ’ ό,τι σε ενδιαφέρει.