Δωρεάν παράδοση σε έως 60' - Ελάχιστη παραγγελία 3€

ΚΑΛΑΘΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΣ DELIVERY
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!

Αξία πλαστικής τσάντας

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -30%

0

0

Όροι διαγωνισμού Μινέρβα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με κάθε παραγγελία σου σε προϊόντα ΜΙΝΕΡΒΑ, Χωριό & ΤΟΠ στο ekioskys.gr, από 01/07 έως 15/07, παίρνεις αυτόματα μέρος στον μεγάλο Διαγωνισμό του www.ekioskys.gr. Πώς;

Μπαίνεις στο www.ekioskys.gr, κάνεις ηλεκτρονικά την παραγγελία σου και αφού μεταβείς στην σελίδα “Ολοκλήρωση παραγγελίας” εισάγεις τον κωδικό minerva στο πεδίο “Τα κουπόνια μου" και πατάς το κουμπί “Προσθήκη". Για κάθε παραγγελία σου έχεις μία επιπλέον συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Όσο περισσότερες οι παραγγελίες σου μέσα στο μήνα, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητές σου να κερδίσεις το λάδι του μήνα!

Κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στις 17/07 θα αναδείξει 10 Τυχερούς που θα κερδίσουν το Λάδι του ΜΗΝΑ, 8lt Χωριό Ελαιόλαδο Κορωνέικη ποικιλία. Οι τυχεροί νικητές θα ειδοποιηθούν με email και με comment στο fb και Instagram post.

Ο  κωδικός κουπονιού  ισχύει από 01/07 έως και 15/07 και μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο από εγγεγραμμένους χρήστες που θα τοποθετήσουν online παραγγελία. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον ίδιο κωδικό όσες φορές παραγγείλεις.

 

«Διαγωνισμός για τo λάδι της χρονιάς από το ekioskys.gr»

 1. Η εδρεύουσα στο Κορωπί (Αγίας Μαρίνας 26 ) εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε. διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα (εφεξής «διαγωνισμός»), το οποίο θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 01-7-20 έως και 15-7-20, διαδικτυακά. Νικητές του διαγωνισμού αναδεικνύονται 10 συμμετέχοντες.
 2. Για την έγκυρη συμμετοχή στην κλήρωση είναι υποχρεωτική: 1] η είσοδος στην σχετική πλατφόρμα από 01-7-2020 έως και 15-07-2020 2] οι διαδικτυακές αγορές ειδών ΜΙΝΕΡΒΑ από την πλατφόρμα 3] η εγγραφή του χρήστη στην πλατφόρμα www.ekioskys.gr . Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν ορθά τα στοιχεία που τους ζητούνται, διαφορετικά η συμμετοχή τους απορρίπτεται. Οι συμμετέχοντες μέσω των αγορών τους σε είδη ΜΙΝΕΡΒΑ παίρνουν μία ακόμη συμμετοχή στην κλήρωση για κάθε μία αγορά τους στο διάστημα 01/07/20-15/07/20  
 3. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ εξαιρούνται οι μέτοχοι της διοργανώτριας εταιρίας, οι επιχειρηματίες και/ή οι εταίροι των νομικών προσώπων που σχετίζονται επαγγελματικά με το ekioskys.gr, η κάτωθι συμβολαιογράφος, οι υπάλληλοι των ανωτέρω, οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.
 4. Η κλήρωση  θα διενεργηθεί στα γραφεία της umobit ΑΕ, digital συνεργάτιδας του ekioskys.gr εταιρίας στην Καλλιθέα (Λυκούργου 235 Γ )  την 16η Ιουλίου 2020, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 18:00, παρουσία της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Συμώνης Δημητρακοπούλου και θα αναδειχθούν οι 10 νικητές (και οι αναπληρωτές).
 5. Οι νικητές κερδίζουν το λάδι του μήνα της επιλογής τους και έως 8lt από την κορωνεική ποικιλία. Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των επάθλων, παρόν ή μέλλον.
 6. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωπικά, έως δέκα (10) στο σύνολο και δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήματα, ούτε να ανταλλαγούν με άλλα, ακόμα και αν είναι ίσης αξίας.
 7. Τα ονόματα των νικητών  θα αναρτηθούν μετά την κλήρωση στον ιστότοπο του www.ekioskys.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του ekioskys.gr στο facebook, απ’ όπου μπορούν οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση του αποτελέσματος της κλήρωσης, οι δε νικητές θα ειδοποιηθούν και με email εντός δύο ημερών από την κλήρωση, οπότε και θα ενημερωθεί για την διαδικασία παραλαβής των επάθλων.
 8. Έκαστος νικητής υποχρεούται να προσέλθει στο Κορωπί (Αγίας Μαρίνας 26 ) στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ Α.Ε.» προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο εντός μηνός από την κλήρωση, άλλως και σε περίπτωση που δεν παραλάβει εμπρόθεσμα το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο - ακόμα και εξαιτίας ανωτέρας βίας - ή σε περίπτωση που αρνηθεί την παραλαβή ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη, θα απωλέσει κάθε δικαίωμά του στη διεκδίκηση του επάθλου, το οποίο χάνεται οριστικά για τον συγκεκριμένο νικητή και προσφέρεται στον αναπληρωματικό νικητή που θα έχει κληρωθεί και ο οποίος θα ειδοποιηθεί με email, εντός δύο ημερών από την λήξη της προθεσμίας παραλαβής του επάθλου  από τον νικητή, για να προσέλθει στο Κορωπί (Αγίας Μαρίνας 26 ) στα γραφεία της εταιρίας, προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο  εντός προθεσμίας ενός μηνός  από την ημέρα που ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.  Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια  επικοινωνίας με τον νικητή και τον αναπληρωματικό νικητή για την παραλαβή του επάθλου αποβεί άκαρπη. Ο νικητής υποχρεούται  προ της παραλαβής του επάθλου , να δηλώσει εγγράφως προς την διοργανώτρια εταιρία ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό.
 9. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης φωτογραφιών ή υλικού video σχετικά με την παραλαβή του επάθλου  από τον νικητή, για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς δικαίωμα αμοιβής και/ή αποζημίωσης του νικητή. Η διοργανώτρια εταιρία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του ή να τον ματαιώσει μία ή περισσότερες φορές, για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης στο κοινό. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες. Η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη λόγω των άνω τροποποιήσεων.
 10. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του προωθητικού προγράμματος και της παραλαβής ή μη του δώρου από τον νικητή ή τον αναπληρωματικό νικητή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η διοργανώτρια εταιρία δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και έναντι παντός τρίτου λόγω ή επ’ ευκαιρία του παρόντος διαγωνισμού.
 11. Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων, συνεπάγεται δε και την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια εταιρία, προκειμένου αυτή να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί σύμφωνα με  τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την ειδοποίηση του νικητή και για σκοπούς προωθήσεως και ενημερώσεως των συμμετεχόντων για προωθητικά προγράμματα ή νέα προϊόντα του ekioskys.gr. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό στο email: cs@ekioskys.gr

11.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ανάδειξη νικητών), την απόδοση των Δώρων, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

11.2. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

11.3. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι ενδεικτικά:  ηλεκτρονική διεύθυνση ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, στοιχεία ταυτότητας και ταχυδρομική διεύθυνση .

11.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.

11.5. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί με email στο cs@ekioskys.gr

Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.