Αποθηκευμένες κάρτες

Τα στοιχεία της κάρτας σου δεν αποθηκεύονται στο ekioskys.gr αλλά στο ασφαλές περιβάλλον της EveryPay. Οι κάρτες με τις οποίες μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικές αγορές είναι οι VISA και MASTERCARD.

Ουπς δεν μπορείς να δείς αυτή τη σελίδα.